Paper People 2018

PAPER Tao: Pom Klementieff

Lahat ng mga malikhaing nag-iisip, pinuno ng lipunan at hindi nagkompromiso na mga trailblazer na humuhubog ng kultura ngayon.

PAPER Tao: Art Hoe Collective

Lahat ng mga malikhaing nag-iisip, pinuno ng lipunan at hindi nagkompromiso na mga trailblazer na humuhubog ng kultura ngayon.

PAPER Tao: Henry Golding

Lahat ng mga malikhaing nag-iisip, pinuno ng lipunan at hindi nagkompromiso na mga trailblazer na humuhubog ng kultura ngayon.

PAPER Tao: Michelle Wolf

Lahat ng mga malikhaing nag-iisip, pinuno ng lipunan at hindi nagkompromiso na mga trailblazer na humuhubog ng kultura ngayon.