Naka-Book X Busy

Pag-ibig, Vera Shows Itim Ay Maganda

Ang tatak sa damit-panloob ay nagtayo ng isang matapat na sumusunod para sa pag-aalay nito sa pagmamahal sa sarili, pagiging kasama at pagiging positibo ng katawan.